top of page

فرم فیزیکی مهاجرت

لطفا قبل از اولین بازدید فرم زیر را پر کنید که می توانید با استفاده از لینک دانلود کنید  بالا . چهار صفحه اول باید تکمیل و از طریق ایمیل ارسال شود که با کلیک روی لینک زیر می توانید این کار را انجام دهید. اگر در رابطه با فرم سؤالی دارید، لطفاً با یک مترجم/تهیه کننده مشورت کنید.  اگر تصمیم دارید خودتان فرم را پر کنید، لطفاً بخش مترجم/تهیه کننده را خالی بگذارید.

bottom of page